Diversiteitsmanagement

Diversiteitsmanagement
Deze DVD/Cd-rom stelt u als HRM professional en/of lijnmanager in staat de voordelen van diversiteit in uw organisatie bespreekbaar te maken. Tevens biedt het praktische tips om er concreet mee aan de slag te gaan. Onder diversiteit verstaan wij álle overeenkomsten en verschillen tussen mensen, zowel meer zichtbare (geslacht, etniciteit, leeftijd) als minder zichtbare (opleiding, competenties, behoeften, inzetbaarheid).
Wij gaan ervan uit dat uw medewerkers het beste uit zichzelf zullen halen als zij zich als individu gewaardeerd voelen in uw organisatie. Voorwaarde is dat men in de organisatie het belang inziet van een divers samengestelde populatie. Aansluitend zult u in staat moeten zijn al die individuen een 'thuis' te bieden. Als dat u lukt, is sprake van wat wij noemen een 'inclusive culture'.

Het huidige, omvangrijke aanbod aan literatuur en instrumenten is vooral gericht op definitievorming en 'best practices'. Hoewel beide relevant zijn, gaat die aanpak veelal voorbij aan de meest cruciale fase in elk veranderingsproces, de noodzaak van bewustwording en draagvlak om ermee aan de slag te gaan. Kortom, het creëren van 'awareness' . Bewustwording ontstaat pas als men persoonlijk wordt geraakt en een directe koppeling wordt gemaakt met te behalen organisatiedoelstellingen. Deze DVD/Cd-rom is ontwikkeld om juist op die twee aspecten toegevoegde waarde te bieden.

Met behulp van het DVD-menu kunt u kiezen voor simulaties mét of zonder Engelstalige ondertitels.

Bestellen
Voor Nederland te bestellen door het overmaken van € 236 incl BTW op rekening IBAN: NL03 INGB 0672 2952 29 BIC: INGBNL 2A t.n.v. Valebo, Zoetermeer, o.v.v. "DVD Diversiteitsmanagement". Vergeet niet uw adresgegevens goed in te vullen.
Let op: geen postbusnummer invullen!