Feedback

Feedback geven! In steeds meer bedrijven en samenwerkingsverbanden moedigt men aan om elkaar feedback te geven. Men is er van overtuigd dat het de onderlinge samenwerking verbetert. Het is eigentijds en assertief en past prima in de moderne tijd waarin we elkaar aanspreken op elkaars resultaten en bijdragen. Makkelijk dus...gewoon doen!

Maar de praktijk is vaak weerbarstiger. Niet zelden worden samenwerkingsverbanden juist verstoord omdat iemand net iets té uitgesproken was over wat hij of zij van andermans prestaties vond. Het gevolg is dat men elkaar tijdenlang niet meer aankijkt, laat staan béter samenwerkt.

Feedback geven is dus nog niet zo gemakkelijk. Je balanceert erbij op de rand van onbeleefdheid en onaardigheid. Voor je het weet heb je een ander gekwetst omdat je op zijn hart hebt getrapt. En dat terwijl je het goed bedoelt omdat je in de organisatie af hebt gesproken elkaar gewoon feedback te kunnen geven.

Daarom is het zaak de spelregels voor het geven van feedback goed te kennen en deze in acht te nemen wanneer je een ander wilt aanspreken op gedrag en resultaten. Met deze spelregels in het hoofd creëer je een sfeer waarbij de kans vergroot dat de ander jouw opmerkingen serieus neemt en, in plaats van zich persoonlijk aangevallen te voelen, daadwerkelijk iets met de kritiek en suggesties gaat doen. Pas dan ontstaat er een betere samenwerking! Dat is feedback gericht op betere samenwerking en niet bovenal de uitlaatklep van je eigen ongenoegen en frustratie.

De regels voor het geven van feedback zijn:

    1. De S van Situatie. Beschrijf de specifieke situatie waarover de feedback gaat en voorkom daardoor bij de ander het gevoel dat jouw kritiek een persoonlijke aanval is in plaats van het bespreken van een specifieke situatie. Vermijd daarom woorden als ‘altijd’ en ‘iedereen’ maar verwijs naar één bepaalde situatie die je zelf hebt ervaren.
    2. De G van Gedrag. Beschrijf zo exact mogelijk wat je gezien of gehoord hebt in het gedrag van de ander. Vel geen oordelen maar gebruik zinnen als ‘ik zag’ of  ‘ik hoorde’.
    3. De E van Effect. Geef aan welk effect de gedragingen onder 2. op jou hebben gehad. In feite geef je hiermee aan waarom het gedrag van de ander voor jou improductief werd. Koppel daaraan een wens om een volgende keer ander gedrag te laten zien, gedrag dat jou wél activeert en productief maakt.

In de cursusfilm Feedback worden deze spelregels uitgebreid behandeld aan de hand van simulaties waarin zowel de ineffectieve als de effectieve variant tegenover elkaar worden gezet. De simulaties worden op cruciale momenten stilgezet, becommentarieerd door een voice-over en vergeleken om de cursist goed te laten zien hoe het niet moet en hoe het beter kan.

Na een simulatie waarin kritiek ontaardt in een ongezouten, haast agressieve, monoloog volgen er daarna 2 simulaties waarin de spelregels van feedback worden uitgelegd en toegepast. Uiteraard met een betere samenwerking tot gevolg.

Speelduur (met toelichting) ca 23 minuten

Bestellen
Voor Nederland te bestellen door het overmaken van € 483,- incl BTW op rekening IBAN: NL03 INGB 0672 2952 29 BIC: INGBNL 2A t.n.v. Valebo, Zoetermeer, o.v.v. "DVD Feedback". Vergeet niet uw adresgegevens goed in te vullen.
Let op: geen postbusnummer invullen!