Ondernemerschap voor niet-ondernemers

Cultuurgroei gaat niet vanzelf. Een ondernemende werkstijl binnen organisaties wordt steeds belangrijker, juist ook in loondienstbetrekkingen. Deze driedaagse workshop bereid niet voor op het oprichten van een eigen bedrijf, maar richt zich juist op de interne samenwerking en rendementsverhoging door een ondernemende attitude bij de medewerkers. Het gaat hierbij om gedrag en vaardigheden met een vertaalslag naar de dagelijkse praktijk in de organisatie.

Bekijk hier de modules ...