Development Pograms for Corporate Culture

Speciaal voor projectleiders in de Life Science Industrie hebben wij een uitdagende tweedaagse workshop MENS EN PROJECT

Wat doe je met de achterblijvers na een ontslagronde? Lees over SURVIVOR SYNDROME

Volg bij ons een vijfdaagse BASISOPLEIDING INTERNE COACHING & MENTORING

Toe aan een nieuwe uitdaging? Volg de cursus ONDERNEMERSCHAP VOOR NIET-ONDERNEMERS

Ons krachtige analyse instrument ligt voor u klaar. Probeer het BUSINESS POSITIONING SYSTEM eens met ons uit!

En verder:

  • Het op basis van programma- of projectmanagement aanzetten tot denken over en implementeren van Waarden en Normen op basis van visie, missie en strategie van de onderneming van de klant, waarbij de nadruk ligt op het zelfstandig, bedrijfsmatig en vooral ethisch handelen van de leden van die onderneming

  • Het analyseren en doen van aanbevelingen over de in de onderneming heersende bedrijfscultuur en subculturen, opdat een cultuuraanpassing van de bedrijfscultuur kan worden ingezet als medebepalende factor voor de vergroting van de bedrijfsresultaten, inclusief ondersteunende trainingen en begeleidingstrajecten

  • Het inrichten en uitvoeren van (maatwerk-) cultuurscans, bijvoorbeeld in relatie met het opstellen van ethische gedragcodes

  • Maatwerk gebaseerd op surveys

  • Introductieprogramma's voor nieuwe medewerkers

  • Check out this page >>

Ā