De MVO Prestatieladder en coaching

Maatschappelijk verantwoord, duurzaamheid en duurzaam ondernemen: het zijn algemeen geaccepteerde begrippen omdat we ons bewust zijn geworden van het internationaal geaccepteerde management concept “People, Planet en Profit”. Het gaat om mensen, om de aarde en om voorspoed. Maar hoe vertaal je dat nou naar de dagelijkse praktijk van je eigen organisatie? Wat is dat eigenlijk maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat betekent ‘duurzaamheid’ nou eigenlijk in een diensten-omgeving, en werkt het daar nou ook? Coaches komen er in toenemende mate mee in aanraking en hoeven niet direct 'nee' te verkopen.

De MVO Prestatieladder voorziet in die behoefte om (vanuit maatschappelijke betrokkenheid) duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te kunnen maken, kortom in hanteerbare eisen. De MVO Prestatieladder is als certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen samengesteld op basis van internationale richtlijnen voor sustainability, stakeholdermanagement, indicatoren en rapportage. Deze 'prestatieladder' is voor coaches in grotere organisaties een handig hulpmiddel bij de begeleiding van trajecten.

Er worden 33 prestatie indicatoren genoemd op de kernthema’s:
Behoorlijk bestuur
Arbeidsomstandigheden
Mensenrechten
Eerlijk zaken doen
Consumenten
Milieu, grondstoffen en energie
Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap

De MVO Prestatieladder is van toepassing op alle bedrijven en organisaties die zich in hun bedrijfsvoering willen richten op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en die deze ontwikkeling willen laten certificeren. Van het bedrijf of de organisatie wordt verwacht dat haar omvang en activiteiten duidelijk gedefinieerd zijn en deel uit maken van het managementsysteem voor MVO. Wij werken in dit verband samen met Det Norske Veritas als certificerende organisatie.

Het MVO managementsysteemcertificaat is dus een objectief bewijsmiddel dat het bedrijf of organisatie een managementsysteem heeft voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waarin stakeholdereisen en -verwachtingen gemanaged worden op resultaat. Stakeholdereisen zijn onder meer de eisen van de overheid, zoals in Nederland “Criteria duurzaam inkopen”. Maar de MVO Prestatieladder is meer …..

Wij bieden op enkele donderdagmiddagen in 2019 - in Zoetermeer - een korte verhelderende en interactieve presentatie over de waarde en de mogelijkheden voor het ‘betreden’ van de MVO Prestatieladder, speciaal voor coaches, en telkens van 13.30-16.30 uur. Kosten € 85,= excl. BTW. Coaches aangesloten bij de NOBCO betalen €65,=. Cursusplaats is Zoetermeer.