logo

Leiderschapsontwikkeling

Verder:
• Visie en missie ontwikkelen voor de organisatie
• Schrijven van beleidsplannen en uitvoeren van voorlopig onderzoek op het gebied van begeleiding en leiderschapsontwikkeling
• Begeleiden en uitvoeren van voorlopig onderzoek voor het ontwerp van competentiemanagement in het licht van gewenste leiderschapsontwikkeling
• Vormgeven en opzetten van (beleids) managementontwikkeling met speciale aandacht voor de gewenste leiderschapsstijl in de nieuwe bedrijfscultuur
• Programmabeheer en training voor MD-trajecten
• Uitvoeren van inventarisaties voor bijvoorbeeld de jaarplanning en managementontwikkeling
• Het opzetten van ontwikkelings- of beoordelingscentra, met name in het kader van management en leiderschapsontwikkeling
• Training in het opzetten en uitvoeren van intervisies
• Training en toepassing van bestaande leiderschapsmodellen in uw eigen organisatie