Loopbaanbegeleiding, mobiliteit en outplacement

Werk maken van werk zoeken

Nieuw werk, ander werk, passend werk, nieuwe perspectieven, mobiliteit
Loopbaanbegeleiding, mobiliteit of outplacement, het zijn drie aspecten van ‘werken’ waarmee elke werkende vroeg of laat in aanraking komt. Wij werken volgens een speciaal ontwikkeld model gebaseerd op èn onderdeel van een sociaal plan van een onderneming. Vanuit dit sociaal plan wordt voorzien in een intake en een assessment met de kandidaten. Wij hebben hierbij een inspanningsverplichting.

Vanuit het centrale thema ‘Ik ben!’ kan door iedere werkzoekende worden ontdekt om gefundeerd en gericht naar gewenst werk te kunnen zoeken. Er is daarbij veel aandacht voor het individu om de vraag te kunnen beantwoorden ‘Hoe wil ik eigenlijk werken’. Maar dan wel vanuit een visie op werken. De valkuil is dat uitsluitend wordt gekeken naar wat iemand wil doen en waar iemand wenst te werken.

Uitkeringsinstanties verplichten de werkzoekende direct tot solliciteren. De banenmarkt, en alles wat daarmee samenhangt, krijgt van de werkzoekende al snel de belangrijkste focus, terwijl dat in onze visie slechts gedeeltelijk juist is.

Uiteindelijk zoeken we naar gewenst gedrag om tot nieuw, ander en/of passend werk te geraken, gebaseerd op de twee componenten ‘het individu’ en ‘de banenmarkt’. Onze aanpak daarbij is warm maar zakelijk. Kernbegrippen zijn: aandacht en onderzoek.

Vanuit de visie op werk volgen we een tweesporenbeleid
individuele oriëntatie met een coach: Hoe wil ik werken, met als belangrijkste kenmerken: ontslagverwerking, toekomstgericht, huiswerk, ProSid-test, kernkwaliteiten en Kolb, carrièreankers van Schein, cursussen over CV en solliciteren en trainingen gesprekken voeren. Indien een cliënt als uitkomst van deze ontdekkingstocht kiest voor het zelfstandig ondernemerschap, dan begeleiden we dit ook, met gebruikmaking van ons netwerk. Alleen wordt daarvoor de ‘nazorg’-periode actiever benut.

markt oriëntatie: Waar wil ik werken en wat wil ik doen, met als belangrijkste kenmerken: gerichte strategische acties, professioneel zoeken: werk maken van werk zoeken, planning. In de eerste fase besteden we ongeveer 3 sessies van 2 uur met afnemende nadruk op de individuele coaching, gedurende het traject gevolgd door ongeveer 4 sessies van 2 uur met toenemende nadruk op de marktoriëntatie.
Na de intake maakt een assessment deel uit van de start. Zo nodig bieden we maatwerktrainingen aan, zowel individueel als in groepsverband. Het samen ‘op zoek gaan’ in groepen is een ander krachtig hulpmiddel.

De maximale looptijd voor de individuele en marktoriëntatie bedraagt 8 maanden. Samen met de nazorgperiode van 4 maanden is de totale looptijd dus 12 maanden. Vraag vrijblijvend om informatie: