Medewerkertevredenheidsonderzoek

Valebo! is toegerust om uw organisatie te begeleiden bij het implementeren van tevredenheidsonderzoeken onder uw medewerkers. Doorgaans is dit een redelijk eenvoudige maar omvangrijke survey, die onze klanten veel inzage verschaffen in het reilen en zeilen van de organisatie. Uiteraard kan dit alleen maar maatwerk zijn waarbij uitgegaan kan worden van items als:
• leiderschap binnen de organisatie
• organisatiecultuur
• opleidingen niveau
• algemeen of specifiek welbevinden
• toekomstperspectieven
• waardenmetingen (bv vertrouwen, respect, openheid)
• creativiteit en flexibiliteit
• omzet
• personeelsbeleid
• bedrijfsstrategie
• werkdruk
• motivatie

Nieuw: wij produceren in nauwe samenwerking met u ook een medewerker-tevredenheids-DVD in plaats van een digitale survey. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.