Mens en Project

Unieke tweedaagse cursus voor interne en externe projectleiders

Doelstelling
Bewustwording van de ‘zachte’ kant van het leiding geven aan projecten opdat sturing en sponsoring door meer begrip voor het belang van goede relaties sneller en kostengerichter doel treffen.

Doelgroepen
Ervaren projectleiders, zowel intern als extern,
• die meer inzicht willen verkrijgen in menselijk gedrag tijdens projectwerk;
• en die inzicht willen verkrijgen in organisatiecultuur en in cultuurverschillen tussen staande organisatie en projectorganisatie en hoe hiermee om te gaan.

Resultaat
Aan het eind van beide cursusdagen heb je goed inzicht in organisatiecultuur en jouw eigen positie daarin middels een individueel cultuurassessment. Hierdoor zijn verschillen in gedrag en cultuur tussen leden van een staande organisatie en van de projectorganisatie beter naar waarde in te schatten ten behoeve van een soepel en succesvol projectmanagement.

Inhoud dag 1
• Wat is nodig voor project management wat betreft de organisatie?
• De projectleider en de drempels
• De relatie projectleider en organisatiecultuur
• Betrokkenheid en rol van het projectteam
• Omgaan met weerstand, tegenwerking, verandermoeheid en politiek gedrag
• De rol van de sponsor en wat te doen bij diens falen
• Uitreiking en toelichting Individual Values Assessment (IVA)
• De fase(n) van de overwegende cultuur van de organisatie in relatie tot het uitvoeren van projecten
• Mogelijk belemmerende factoren onderkennen
• Veranderingen in organisaties: door welke fasen moet je een organisatie heen helpen en hoe doe je dat?

Inhoud dag 2
• Implementatie van Kwaliteitssystemen (of veiligheid of arbo) als project
• EFQM en organisatiecultuur
• Effectief communiceren met verschillende doelgroepen; capita selecta op basis van verwachtingen en wensen.
• Inleiding Situationeel leidinggeven

Duur en looptijd:
2 cursusdagen met een tussenliggende periode van ca 5 weken. Dag 2 wordt in onderling overleg bepaald.

Cursusplaats: ShareBiz, Koraalrood 153, Zoetermeer

Uw investering: € 1350,= excl. BTW, inclusief assessmentkosten, catering en handout