Met de 'achterblijvers' weer vooruit!

Een korte bewustwording over het 'survivor syndrome' na een periode van ontslagen.

Achterblijvers ....
• mogen blijven en zijn niet ontslagen,
• hebben hun eigen ontslag wél een tijd verwacht,
• zijn vertrouwde collega’s kwijt geraakt,
• hebben last van de paradox: blij met baanbehoud maar argwanend naar ‘leiding’,
• houden hun frustratie voor zich uit angst,
• hebben een vertraagde productie,
• kijken alle katten uit alle bomen!

Doelstelling:
Aan de hand van een speciaal ontwikkeld model wordt het zgn. ‘survivor syndrome’ nader verklaard. Wij verschaffen inzicht in houding en gedrag van achterblijvers na een ontslagronde waarbij zij goede collega’s zijn kwijtgeraakt, soms na vele jaren samenwerken. De cursus biedt naast inzicht ook oplossingen om daarmee in de eigen organisatie aan de slag te kunnen.

Doelgroep:
• Leidinggevenden in organisaties die te maken hebben met een krimpend personeelsbestand,
• en die een afnemende betrokkenheid bij de achterblijvers constateren.
• HR professionals die een rol spelen in dit proces van herstel van vertrouwen in de leiding.

Resultaat:
Aan het eind van deze cursus:
• heeft u inzicht hoe achterblijvers na een ontslagronde denken en werken,
• heeft u inzicht in het herstellen van betrokkenheid bij achterblijvers,
• gaat u naar huis met een plan voor uw eigen onderneming.

Aanvullende gegevens cursus:
• Datum: op aanvraag, altijd één dagdeel (4 uur)

U ontvangt:
• Een uitgebreide handout en beperkte catering

Uw investering:
De cursus kost € 195,= excl. BTW. Er is een annuleringsregeling van toepassing. Betaling dient vooraf plaats te vinden.