Ondernemerschap voor Coaches

Hoe maak ik mijn coachpraktijk succesvol?
Tijdens mijn jarenlange penningmeesterschap van de Stichting Nederlandse Orde van Beroepscoaches heb ik heel veel in de financiële keukens van collega-beroepscoaches mogen en zelfs moeten kijken. Uitspraken van starters bevestigen het gevoel dat er behoefte bestaat aan het opdoen van kennis over ondernemerschap, juist door niet-ondernemers. Coaches en trainers zijn niet in de wieg gelegd als ondernemer. Wij coaches kunnen zo vervuld zijn van de inhoud van ons vak, dat we zomaar vergeten dat we ook ondernemer (moeten) zijn. Voor de NOBCO is deze cursus inhouse georganiseerd geworden in 2012 en 2013.

Doelgroep:
Voor deze cursus is uitgegaan van de professionele beroepscoach die de stap naar zelfstandig ondernemerschap wil maken of inmiddels sinds kort heeft gezet. Ook bestaat er een groter wordende groep van interne coaches. Voor hen lijkt er niet direct aanleiding te bestaan om zich in ondernemerschap te bekwamen, maar toch kan voor coaches in vaste dienstbetrekking een ondernemende werkhouding beslist geen kwaad.

De uitdagingen voor de ondernemende coach
Gerubriceerd in ruwweg vijf categorieën zijn naast inzichten en ervaringen ook de opmerkingen en wensen van startende beroepscoaches als volgt samen te vatten:
1. Succesfactoren voor een gezond bedrijf zijn onder meer enthousiasme en visie, een financieel gezond resultaat, naamsbekendheid en persoonlijke inzet en betrokkenheid.
2. Verder is er behoefte aan het onderzoeken hoe je onderscheidend kunt zijn en hoe je profilering kunt realiseren. Het gaat hier om het helder zijn naar cliënten en transparantie van aanpak, het kunnen focussen. Door te leren je meer zakelijk te verdiepen in je klant en wat je voor hem kunt betekenen, krijg je ook meer zicht op je unique selling point en kun je jezelf leren aan te passen aan veranderende situaties. Kortom: ondernemen gaat om ‘ik en mijn product of dienst’.
3. Wat deelnemers aan de workshops zeker willen leren is acquireren, klanten binnenkrijgen, en onderhandelen.
4. Voor kansen zien en visie ontwikkelen is onderzoek nodig en moet je kunnen netwerken. Daarbij is goed kunnen luisteren een essentiële vaardigheid, maar als coach kun je dat immers al. In netwerken zijn verbinden, samenwerken en veel gesprekken voeren noodzakelijke activiteiten om jouw markt te leren kennen.
5. Verder is er veel behoefte aan kennis over interne bedrijfsvoering. Naast de meer persoonlijke aspecten als het vinden van de balans werk-privé en het scheiden van de aansprakelijkheid zakelijk-privé zijn ook factoren als verzekeringen afsluiten, boekhouden, leveringsvoorwaarden opstellen van belang.

Al deze aspecten van goed ondernemerschap zijn verwerkt in dit cursus. Continu leren en jezelf ontwikkelen blijft van belang: als coach, maar zeer zeker ook als ondernemer. Ondernemer zijn heeft beslist bepaalde implicaties. Complicaties ook, trouwens.

Korte beschrijving van de inhoud
Coachees binnenhalen en mooie coachgesprekken voeren alleen maakt je nog niet tot een ondernemer. Je moet ook zorgen voor een ordentelijke interne bedrijfsvoering. Winston Churchill had hiervoor een prachtige uitspraak: ‘If you fail to plan, you plan to fail.’
Een ondernemer is algemeen te omschrijven als een persoon die tracht zich een inkomen te verschaffen door met een bepaalde combinatie van arbeid, kapitaal en kennis een bedrijf te leiden of in stand te houden. Je wordt door de Staat aangemerkt als ‘ondernemer’ als je voldoet aan de volgende eisen:

• er worden goederen of diensten geleverd;
• de ondernemer vraagt meer dan een symbolische vergoeding voor de goederen of diensten;
• de ondernemer neemt deel aan het normale economische verkeer en doet dat ook geregeld (duurzaamheid);
• er is een organisatie van arbeid en kapitaal;
• er is meer dan één opdrachtgever of afnemer (zelfstandigheid);
• de ondernemer heeft de vrijheid om de werkzaamheden naar eigen inzicht te verrichten.

‘Geld verdienen als zelfstandig ondernemer’ heet voor de Wet Inkomstenbelasting 2001 winst uit onderneming. Hieraan zijn de volgende aspecten verbonden:

• Winst maken. Het bedrijf moet op een zekere termijn winst maken. Dat hoeft niet meteen de eerste twee jaar maar het is uiteindelijk wel een harde eis. Een ondernemingsplan kan helpen de winstkansen duidelijk te maken.
• Ondernemersrisico lopen. De ondernemer loopt het risico dat hij geen omzet meer heeft en draagt de consequenties zelf. Er is namelijk geen baas om op terug te vallen.
• Openbaarheid en zichtbaarheid. De onderneming moet zichtbaar zijn in het maatschappelijk verkeer door promotie en publiciteit.
• Minimaal drie opdrachtgevers of afnemers. De verhouding tussen de opdrachten is daarbij voor freelancers van belang. Als 90% van de inkomsten van één opdrachtgever komt, en de rest van twee, is mogelijk niet aan de eis voldaan.

In deze cursus leren we als resultaat onze beroepspraktijk te organiseren
Ten eerste wordt de cursus opgebouwd met inhoud die de deelnemers zelf vooraf aandragen! De behoeften kunnen erg uiteen lopen en wij sluiten graag aan bij de wensen. Voornamelijk behandelen wij het zelfstandig ondernemerschap in zoveel mogelijk facetten.

Ten tweede denk je goed na over je bedrijf, je ondernemerschap en kun je je met gezin, collega’s en vrienden gedegen voorbereiden op het geweldige avontuur van het zelfstandig ondernemerschap. Je kunt na afloop van de cursus van alles vastleggen in je ondernemingsplan en dit presenteren aan je kritische publiek thuis. Je kunt van de van hen ontvangen feedback enorm veel leren. Zo'n stap sla je toch niet over? Netwerken.

Ten derde leer je overwegen om een boekhoudpakket aan te schaffen met de mogelijkheid van facturering. Je kunt zelf in een spreadsheet wat bouwen, maar dat is toch minder professioneel. Zeker als het aankomt op balans lezen en het beoordelen ervan. Verder een capita selecta uit financiële zaken en belastingen en verzekeringen.

Ten vierde leer je je administratie en archief gestructureerd op te zetten zodat je je dossiers, researchmateriaal, je punten voor je permanente educatie (PE), offertes en contracten snel kunt terugvinden. Je leert overwegen sjablonen te maken om slimmer te kunnen werken.

Acquisitie is essentieel, dus ten vijfde overweeg je een puike website te maken en blogs te schrijven waardoor je beter vindbaar wordt. Ben je inmiddels al gestart met netwerken? Onderhandelen en gespreksvoering bij acquisitie en je communicatieplan worden verbonden met de jouw gevoelde 'drempels'.

Opzet
• In aanvang betreft het een ééndaagse cursus met mogelijkheid voor een extra dag, die ter plekke kan worden afgesproken, flexibel en naar behoefte.
• Wensen en verwachtingen worden na aanmelding en betaling bij de deelnemers opgevraagd
• Maximaal 12 deelnemers
• Cursusplaats: Zoetermeer; 09.00-17.00 uur
• U ontvangt het boek 'Ondernemerschap voor coaches' door Chris Laarman (najaar 2013)

Jouw investering
De ééndaagse cursus kost € 275,= (excl. BTW). NOBCO-coaches betalen € 195,= excl BTW), inclusief catering en handouts. Na verzending van onderstaand formulier wordt z.s.m. contact met je opgenomen.