Ondernemerschap voor 'niet-ondernemers'

Doelstelling: Deelnemers zien het belang van en ontwikkelen een ondernemende werkstijl binnen de organisatie waarin zij werkzaam zijn, ter verbetering van de open communicatie en interne samenwerking voor rendementsverhoging van de onderneming.

Toelichting: De workshop is modulair opgebouwd en gericht op het ontwikkelen van een ondernemende houding in de dagelijkse werkomgeving in loondienstbetrekking, maar niet op het beginnen van een eigen bedrijf.

Doelgroepen: Iedereen die ondernemerschap zou moeten tonen, maar daarvoor niet in de wieg is gelegd. Bijvoorbeeld (zelfstandige) musici, kunstschilders, en acteurs. Maar ook medewerkers in loondienstbetrekking die meer intern ondernemerschap moeten tonen.

Uitvoering:
• Drie modules van elk twee aaneengesloten dagdelen
• Groepsgrootte 6-12 deelnemers. Bij minder dan 6 deelnemers kan de cursus niet doorgaan.
• EXTRA: op verzoek van een groep van minimaal 6 deelnemers kan een eendaagse worden samengesteld (naar behoefte en in overleg) uit onderstaande onderwerpen.

Uitgangspunten modules:
• onderwerpen en thema’s van de deelnemers: elk hun eigen gedragsstijl te ontwikkelen op basis van visie en missie van hun organisatie
• modules hebben onderling verband en een logische volgorde
• workshops bieden altijd een combinatie van gedrag en vaardigheden
• werkvorm workshops en trainingen laat ruimte voor de combinatie van leren en ontwikkelen, dus maximale flexibiliteit
• workshops bieden gelegenheid om directe vertaalslag te maken naar praktijksituatie d.m.v. projecten en opdrachten

Module 1 - Ik in mijn beroep
Inhoud
• Onderzoeksproject/studieproject opzetten
• Ondernemerschap en euro's
• Een ondernemende houding, competenties
• Oog voor ondernemerstalenten, sterktes en zwaktes
• Het grote 'ontkennen'
• De waarde van reflectie en intervisie
• Verantwoordelijkheid nemen
• Kansen zien en kansen benutten
• Strategisch denken en handelen

Resultaat
• Toegenomen inzicht in persoonlijk ondernemerschap
• Bewust leren kijken naar het eigen bedrijf

Module 2 - Mijn werk in de wereld
Inhoud
• Vervolg ondernemerstalenten, sterktes en zwaktes
• Onderhandelen = geld verdienen
• Hoe bureaucratie te 'weerstaan'
• Verantwoordelijkheid nemen
• Kansen zien en vooral benutten
• Verwachtingen t.o. 'jezelf rijk rekenen' • Resultaatgerichtheid, outputdenken, Deming
• Strategisch denken en handelen
• Het nut van veranderen

Resultaat
• Bewust leren kijken naar de rol van de eigen onderneming in het maatschappelijk bestel
• Analyse kunnen maken van de eigen organisatie

Module 3 - Mijn zzp-schap
Inhoud
• Persoonlijk leiderschap
• 'Verkopen' en het huishoudboekje
• Afspraken maken met jezelf, je admin-huis op orde
• Innovatief handelen met bedrijfsogen
• De waarde van reflectie en intervisie met collega's
• Het vormgeven van het ‘continue leren’
• Performance Management

Resultaat
• Ondernemerschap vertonen in de uitvoering van het dagelijks werk

Uw investering: bedraagt € 475,= (excl. BTW) per deelnemer (locatie Zoetermeer) voor de gehele driedaagse cursus, inclusief catering. Voor ééndaagse module: € 165,= excl BTW

Vraag informatie aan: