References (in Dutch)

De beste ervaringen zijn uw eigen ervaringen. Om u toch al een indruk te geven van wat Valebo! kan doen, kunt u enkele reacties lezen van organisaties die u voorgingen in de kennismaking met Valebo!. Zie indien gewenst hier ons complete overzicht.

Veel referenties en beoordelingen (!) vind je op Coachingland.

coachingland2_trans_220.png"Chris Laarman schenkt persoonlijke en soms confronterende aandacht, werkt doelgericht aan persoonlijke oplossingen voor zijn cliënt."

"Hij is in staat om je een spiegel voor te houden en je te ondersteunen bij je verdere ontwikkeling. Hij neemt je in een prettige sfeer aan de hand en laat zien dat de cliënt de regisseur is van zijn/haar eigen carrière."

"Chris is een prettig persoon die snel naar de zere plek kan gaan of juist naar de sterke punten."

 

Gary Hodgkinson, RTX General Manager for Central Asia, Kazakhstan: Chris is certainly a very professional facilitator, a matter expert in Rio Tinto’s trainings; he managed both workshops very well. All participants were interested in the material presented and enjoyed interactions with Chris.

PIM\Tekst & Uitleg, Isabel Timmers: Zowel bij de personal coaching van het management, als bij de begeleiding van een zieke werknemer op weg naar herstel, zijn onze ervaringen met Valebo! zeer positief. Wat opvalt in de aanpak, is dat Chris Laarman je nooit zal vertellen wat je moet doen, maar je op een zeer constructieve en integere wijze zo stuurt, dat je zelf met de oplossing komt. Dat levert niet alleen verrassende inzichten op, maar ook een snel praktisch resultaat. Prettig is ook de heldere terugkoppeling gedurende het hele traject. Waar nodig kan daardoor langer of juist korter bij bepaalde onderwerpen worden stilgestaan. 

Justitiële Jeugdinrichting De Heuvelrug te Zeist, Edwin de Jager: Valebo! - Latijn voor 'ik zal waard zijn' en zo is dat! Ik heb dhr. Laarman gevraagd om mijzelf, maar ook het team teamleiders waar ik leiding aan geef te ondersteunen bij de persoonlijke ontwikkeling als leidinggevende en (dus) als mens. Dhr. Laarman heeft dit moeten doen in de dynamiek van een sterk veranderende organisatie. Daarin heeft hij blijk gegeven van een grote mate van sensitiviteit. Dhr Laarman heeft het talent om naadloos aan te sluiten bij de gecoachte, ongeacht de situatie.
Het is opvallend dat dhr. Laarman de oplossing laat vinden door de gecoachte zelf en zich nimmer heeft laten verleiden om ongevraagd in de rol van adviseur te komen. De coachingsgesprekken waren soms speels en luchtig, maar waren net zo vaak zwoegend en ploeterend. Het leverde niet zelden verrassende inzichten op maar leverde ook vaak een belangrijke bijdrage aan praktische oplossingen. Prettig is de heldere terugkoppeling gedurende het hele traject. Hoe dan ook, dhr. Laarman heeft in belangrijke mate bijgedragen aan onze ontwikkeling.

LinC, Margo van Rheenen, directeur LinC: Chris heeft verschillende managers geholpen hun talenten in kaart te brengen en verder te ontwikkelen om als integraal manager te kunnen functioneren in een veeleisende en veranderlijke omgeving. Chris wist op een prettige manier het team mee te nemen in een andere, meer zelfstandige werkwijze. Met gevoel voor humor maar ook met veel aandacht voor onderhuidse weerstanden.

Justitiële Jeugdinrichting De Heuvelrug te Zeist, Alan Lotman, teamleader JJI De Heuvelrug: Chris was ingehuurd om mij te coachen als startende manager in een gesloten jeugdinrichting. In deze periode heeft Chris zich bewezen als een open, vriendelijke, deskundige maar ook kritische coach. Zijn manier van werken heeft mijn ondersteund in mijn ontwikkeling als startende manager. Dit door zichtbaar te maken waar mijn krachten lagen. Maar ook mij zelf te laten uitvinden (door zijn kritische houding) waar mijn uitdagingen, als startend leidinggevende, uit voort komen.

Worrell & Jetten, André Kamphuis, accountant: Chris is een zeer gemotiveerde ondernemer die uitstekend in staat is om mensen te motiveren en te coachen. Hij doet dit op een sympathieke en humoristische wijze. Kortom hij staat voor wat hij zegt.

Samson Regeltechniek, Hans Zwart: Begeleiding en teambuilding van deels nieuw management team met nieuwe directeur. Transitie van top-down management naar gedelegeerde verantwoordelijkheid. Waar nodig personal coaching toegepast om draai te maken, is zonder uitzondering geslaagd. Nu, 4 jaar later en 1 lid vervangen vanwege pensioen funktioneert team van 5 leden nog steeds uitstekend, met dank aan Laarman.

Individuele coachees

  • Chris heeft mij erg goed door een moeilijke fase in mijn loopbaan geholpen. Hij heeft mij in een prettige sfeer aan de hand genomen en laten zien dat ik de regisseur ben van mijn eigen carrière. (Marco Keller)
  • Chris is in staat een veiligheid in het gesprek te realiseren. Bovendien weet hij zijn theoretische kennis goed te combineren met zijn coachingskunde. (Roland Schilder)
  • Chris is in staat om je een spiegel voor te houden en je te ondersteunen bij je eigen ontwikkeling. De vraag achter mijn coachingsvragen is er één die als een rode draad door mijn leven loopt. Het coachingstraject, de toegepaste methodes en flexibiliteit in werkwijze hebben me bewust gemaakt van nieuwe inzichten over mezelf en geleerd om mijn eigen leerproces te sturen. (Elizabeth van Twist)

VNG, Renate Kuijten: Effectiviteit is hier gekoppeld aan mijn coachingsdoel: voor mezelf duidelijk hebben wat een passende nieuwe functie voor mij zou zijn. Dat inzicht heb ik redelijk nu, plus handvatten om er ook echt werk van te maken. Of het echt leidt tot nieuwe baan is de vraag, dat traject -dat aan mezelf ligt- loopt nog.

Stichting Rijswijkse Kinderopvang, Desiré de Wild-van der Parre: De coaching is al enige jaren geleden en ontstond uit mijn vraag om mij te helpen groeien als leidinggevende. Het was voor mij een eye-opener om te ontdekken tijdens deze coachingssessies dat leiding geven eigenlijk niet was wat ik wilde. Uiteindelijk heb ik ook mijn hart gevolgd en in overleg en met ondersteuning van Chris een ander traject ingezet met mijn toenmalige werkgever. Ik denk regelmatig terug aan de sessies en wat ik ervan geleerd heb. Chris is een prettig persoon die snel naar de zere plek kan gaan of juist naar de sterke punten.